FB Ln Ln
down

Wsparcie inwestycji w firmach z województwa śląskiego

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP realizujących inwestycje mające na celu dywersyfikację gospodarczą podregionów górniczych objętych transformacją. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe. Nabór będzie prowadzony do 26 września 2023 roku.

Na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Dodatkowo projekty powinny przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dla kogo:  Podmioty z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujące realizację inwestycji  w jednym z 7 podregionów województwa śląskiego (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim).

Na co: 

  • Koszty nabycia, dostawy, instalacji, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych — z wyłączeniem nieruchomości;
  • Wartości niematerialne i prawne w formie praw majątkowych, licencji, know how itp.

Poziom dofinansowania: 

  • maksymalny poziom - 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw i 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. 

Limity dla projektów:

  • minimalna wartość dofinansowania - 500 000 PLN,
  • maksymalna wartość projektu ogółem - 2 000 000 PLN.

Termin naboru:  

  • od 5 września 2023 roku do 26 września 2023 roku,

Budżet naboru:  

  •  176 000 000 PLN,


Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

powrót do listy aktualności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close