Nasza Oferta

Zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowane do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych.

dofinansowania wniosków o dofinansowania Unia

Przygotowanie wniosków unijnych​

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Przychodzimy z pomocą w procesie fachowego sporządzenia żmudnej i skomplikowanej dokumentacji, którą wiemy w jaki sposób pisać zgodnie z regulaminem i wymaganiami, aby wniosek był skuteczny. Pomagamy zidentyfikować potrzeby inwestycyjne klienta, dokonujemy analizy możliwości pozyskania dofinansowania unijnego, optymalnie dobieramy odpowiedni konkurs, podpisujemy umowę na sporządzenie aplikacji i pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i kompleksowe wsparcie przy procesie oceny wniosku przez Instytucje Pośredniczące. Po skorzystaniu z naszej pomocy dofinansowanie z Unii zostanie wypłacone bez żadnych problemów.

dofinansowania wnioski

Zarządzanie projektami unijnymi​

Proponujemy współpracę podczas rozliczania dotacji unijnych, kompleksowe zarządzanie realizacją i monitorowanie całego przebiegu procesu wdrożenia projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie, pilnowanie harmonogramu projektu, przygotowanie wniosków o zaliczki, wniosków refundacyjnych, opisywanie dokumentów księgowych, weryfikowanie wydatków pod kątem zgodności z warunkami umowy o dofinansowanie, przygotowywanie zapytań ofertowych i procedur przetargowych zgodnych z bieżącymi ustawami. Prawidłowa i sumienna współpraca z jednostką ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych- tzn termin wypłaty dotacji.
 
 
 
doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Fundusze Unii Europejskiej poszerzają perspektywy każdego przedsiębiorstwa przez co Klienci często mają problem z identyfikacją odpowiedniego konkursu, w ramach którego mogliby zrealizować właściwą inwestycję. W związku z tym proponujemy pomoc w doborze odpowiedniego projektu, wspólne opracowanie pomysłu na inwestycje. W doborze programu uwzględniamy wiążące w konkursach priorytety, mające wpływ na końcowy sukces, dostosowany do rodzaju i formy prowadzonego przedsiębiorstwa i charakteru planowanych inwestycji i innowacji.
konsultacje

Finansowanie projektów z innych źródeł

Polecamy się w doborze pozyskania optymalnego źródła finansowania przedsięwzięcia, a także wykonanie niezbędnej dokumentacji do ubiegania się o środki z różnych środków publicznych (np. bezzwrotnych dotacji unijnych, preferencyjnych pożyczek, umorzeń i innych form wsparcia). Proponujemy wsparcie przy negocjowaniu warunków umowy i pomoc przy rozliczeniu przyznanych środków finansowych z właściwym podmiotem.
obsługa prawne projektów unijnych

Obsługa prawna projektów unijnych

Proponujemy wsparcie przy protestach w sytuacji, gdy aplikacja o dofinansowanie została odrzucona. Obsługujemy umowy, zamówienia publiczne i pozwy sądowe.
Przewiń do góry