FB Ln Ln
down

Aktualności

Kredyt technologiczny FENG

Już 9 marca 2023 roku zostanie ogłoszony nabór do kolejnego konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dla nowej perspektywy 2021-2027. Jest to kontynuacja działania realizowanego już wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oczywiście chodzi o Kredyt na innowacje technologiczne (2.32), którego głównym celem jest wspieranie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Ścieżka SMART - nowa propozycja dla przedsiębiorstw

Znamy już harmonogram naborów zaplanowanych na 2023 rok w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027). Budżet FENG to blisko 7,9 mld euro, ponad połowa tej kwoty czyli 4,36 mld euro została przeznaczona na ścieżkę SMART — nowe rozwiązanie wspierające projekty B+R+I.

Harmonogram konkursów FENG na 2023 rok

Znamy już harmonogram programu FENG na 2023 roku. Pierwsze konkursy kierowane do przedsiębiorstw zostaną ogłoszone już na początku lutego i w tym miesięcy również rozpocznie się nabór. Warto się pospieszyć, ponieważ aktualna formuła konkursów daje liczne możliwości wykorzystania dotacji.

Piąta odsłona konkursu w programie INFOSTRATEG

19 grudnia 2022 roku został ogłoszony przez NCBiR piąty konkurs w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”

Nowy konkurs dla firm z województwa mazowieckiego

Już 2 styczniu 2023 roku rozpoczyna się nabór do konkursu, w ramach którego będzie możliwa rozbudowa firmy o nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Nawet 2 mln PLN na innowacje dla firm z województwa łódzkiego

29 grudnia 2022 roku rozpocznie się nabór do konkursu organizowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie jest dedykowane dla przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego i posiadających statut MŚP.

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego — nowy konkurs

39 mln PLN ma wynieść budżet nowego konkursu, który jeszcze w listopadzie zostanie ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nabór będzie prowadzony w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, a na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów lub świadczenia usług – w tym ekoinnowacji.

Zapraszamy na targi Warsaw Industry Week

W dniach 7-9 listopada 2022 roku w Ptak Warsaw Expo odbędą się Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week, w których będziemy mieli przyjemność uczestniczyć w charakterze wystawcy. W imprezie weźmie udział ponad 300 wystawców, a w czasie jej trwania odbędziecie się wiele ciekawych konferencji i prelekcji na temat najnowszych trendów w przemyśle.

Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe nabór rusza już 19 października

Po raz ostatni w tym roku rusza nabór wniosków do konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe, który prowadzony jest przez NCBiR. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, którego zakres obejmuje cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu i cyfrowe technologie kreacyjne.

ROBOGRANT – dotacja na robotyzację dla przemysłu meblarskiego

ROBOGRANT to pilotażowy program, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z polskiej branży meblarskiej. Nabór wniosków rusza już 8 listopada i ma potrwać do 6 grudnia 2022 roku, ale w przypadku dużego zainteresowania PARP zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru.

Fundusze dla Polski Wschodniej docierają na Mazowsze

Właśnie został ogłoszony nowy program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, którego głównym celem jest przyspieszenie i utrwalenie rozwoju tych regionów. Nowością jest fakt, że z programem zostało objęte oprócz pięciu województw regionu również znaczna część województwa mazowieckiego. Wartość budżetu tego programu to blisko 2,7 mld euro.

Nawet 15 mln zł dofinansowania na inwestycje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października 2022 roku rozpoczyna nabór do wniosków do konkursu dedykowanego dla firm MŚP, w ramach którego może uzyskać do 50% dofinansowania na inwestycje związane z m.in. budową, remontem i rozbudową budynków, w których prowadzona jest działalność, zakupem maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

7,9 mld euro, które może trafić do Ciebie

Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy program krajowy dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to 7,9 mld euro, które trafi do polskich firm. Program dedykowany jest do podmiotów należących do grupy MŚP, dużych przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Nabór do NUTRITECH trwa do 30 listopada 2022 roku

Zakończenie naboru do I konkursu NUTRITECH — żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, początkowo było planowane na 30 września 2022 roku, ale właśnie data ta została przesunięta i wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Warto sprawdzić, jakie są główne założenia i warunki.

Dotacja na inwestycje dla MŚP

Już 7 września 2022 roku ruszył nabór w ramach Osi Priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które w ostatnim roku odnotowały spadek przychodów. Wartość wsparcia wynosi do 300 tys. PLN, a poziom dofinansowania to 85%

Dotacja z Urzędu Pracy m. st. Warszawy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W terminach od 05 do 09 września oraz od 10 do 14 października można składać wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a więc obecnie osoby składające wniosek mogą ubiegać się o kwotą 37 411 zł.

Nawet 500 tys. zł dofinansowania do zakupy koparki lub ciągnika

Do 21 października 2022 roku został przedłużony nabór wniosków prowadzony przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do 500 tys. zł z przeznaczeniem m. in. na zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, urządzeń i maszyn przeznaczonych do kopania i utrzymania zbiorników melioracyjnych oraz wyposażenie mające na celu wykorzystanie technologii cyfrowych w procesach związanych z działalnością rolniczą i poza rolniczą.

Dotacja na inwestycje dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego

W dniu 26 lipca 2022 roku został ogłoszony nabór do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które negatywnie zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie.

Wdrożenie innowacji przez MŚP dla firm z Polski Wschodniej

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze do 5 sierpnia 2022 r. prowadzi nabór wniosków do konkursu w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Polska Wschodnia.

HYDROSTRATEG - konkurs na innowacje związane z poprawą efektywności wykorzystania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce

NCBiR już 18 lipca rozpoczyna nabór wniosków do konkursu w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Wartość dofinansowania projektów wynosi od 3 mln do 25 mln zł.

Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Na koniec lipca 2022 roku zostało zaplanowane ogłoszenie konkursu kierowanego do MŚP z województwa łódzkiego, który dotyczy inwestycji polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

ROBOGRANT — dofinansowanie dla firm produkcyjnych

Robogrant to bezzwrotny instrument finansowy wpierający robotyzację i automatyzację przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Wielkość dofinansowania wyniesie do 85%, a wartość projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania to 1 mln zł.

NUTRITECH żywienie w świetle nowych wyzwań społecznych i klimatycznych

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna 30 czerwca nabór wniosków do konkursu dedykowanego dla mikro-, małych, średnich oraz dużych firm. W ramach działania można pozyskać dofinansowanie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

GOSPOSTRATEG — społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

IX konkurs Gospostrateg, w ramach którego dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie). Czas przeznaczony na realizację projektu do 36 miesięcy.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

Internacjonalizacja MŚP to konkurs mający na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dotacja ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dotacja od ZUS jest kierowana dla firm MŚP oraz dużych z przeznaczeniem na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close