FB Ln Ln
down

Aktualności

HYDROSTRATEG II - innowacje w zarządzaniu zasobami wodnymi

Hydrostrateg to Rządowy Program Strategiczny, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Konkurs został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a nabór będzie prowadzony do 31 października 2023 roku.

Wsparcie inwestycji w firmach z województwa śląskiego

5 września 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie działań mających na celu dywersyfikację lub zasadniczą zmianę procesu produkcji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa śląskiego. Działanie jest zrealizowane w ramach projektu Mikroinwestycje w MŚP.

Wdrożenie rozwiązań z Przemysłu 4.0 - wsparcie dla MŚP z łódzkiego

7 września 2023 roku rozpocznie się nabór do konkursu organizowanego w ramach działania 1.5 Konkurencyjność MŚP, dedykowanego dla firm z województwa łódzkiego. Wsparciem zostaną objęte inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0, w tym również wdrożenia związane z wykorzystaniem robotów przemysłowych.

Robotyzacja i cyfryzacja z dotacją dla dużych firm

Do 9 października 2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dedykowany dla dużych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Wsparcie otrzymają projekty inwestycyjne związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Mazowsza

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do konkursu organizowanego w ramach działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP. Nabór jest skierowany do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, a konkurs wynika z Priorytetu I — Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza.

Robotyzacja w przedsiębiorstwach z Polski Wschodniej

4 lipca 2023 roku został ogłoszony konkurs przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej, którego celem jest kompleksowe wsparcie procesów prowadzących do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie automatyzacji i robotyzacji.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP z Polski Wschodniej

Na 2 sierpnia 2023 rok został zaplanowany start naboru wniosków do konkursu organizowanego dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach 1. Priorytetu FEPW "Przedsiębiorczość i innowacje". O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują realizację inwestycji na terenie objętym obszarem Polski Wschodniej.

Ścieżka SMART - projekty na rzecz dostępności

6 lipca 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów na rzecz dostępności. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samodzielnie małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a nabór będzie prowadzony jednocześnie przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

13 czerwca 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu w ramach Kredytu Ekologicznego. Jest to nowe działanie realizowane jako element programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, stanowiące wsparcie dla firm chcących sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.​

Ścieżka SMART - harmonogram naborów

30 października 2023 roku został przedłużony nabór wniosków do drugiej rundy konkursu Ścieżka SMART, w ramach którego o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. realizację prac B+R i wdrożenie innowacji mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Jednym z warunków otrzymania wsparcia dla projektu jest potwierdzenie wdrożenia innowacji na poziomie krajowym.

Wzornictwo dla firm z Polski Wschodniej ze wsparciem do 3 mln PLN

9 maja rozpoczął się nabór wniosków do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest dedykowany do mikro, mały i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Wsparcie otrzymają projekty, których celem jest opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie. Poziom dofinansowania wynosi do 85%.

Spotkajmy się podczas Warsaw Pack 2023

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas VIII edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Opakowań, które w dniach 18-20 kwietnia 2023 roku odbędą się na terenie Ptak Warsaw Expo. Celem tego wydarzenie jest skupienie wszystkich gałęzi branży opakowaniowej i stworzenie dogodnych warunków do profesjonalnych kontaktów biznesowych.

Dofinansowanie na badania i rozwój (B+R): Jak skorzystać z funduszy na innowacje dla przedsiębiorstw

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na badania i rozwój (B+R) dla Twojego przedsiębiorstwa i jak skorzystać z naszej pomocy w pozyskaniu funduszy na innowacje i rozwój technologiczny.

Fundusze europejskie i dotacje z Unii Europejskiej - szansa dla Twojego biznesu

Unia Europejska oferuje wiele możliwości dla przedsiębiorców, którzy szukają finansowego wsparcia dla swoich projektów. Fundusze europejskie i dotacje z Unii Europejskiej to programy, które umożliwiają uzyskanie środków na inwestycje, rozwój i innowacje.

Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Właśnie został ogłoszony harmonogram konkursów i naborów na 2023 rok w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Łączna kwota przeznaczona na działania przekroczy 1,7 mld zł, a o wsparcie będą mogły ubiegać się m.in.: przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

Dotacja ZUS BHP na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 2023

Zakład ubezpieczeń społecznych wychodzi z inicjatywa do przedsiębiorców chcących poprawić bezpieczeństwo oraz higienie pracy. Celem programu ZUS BHP jest zmniejszenie ryzyka dotyczącego wypadków. Dotacja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Moduły w Ścieżce Smart

Już 21 lutego 2023 roku rozpoczyna się nabór pierwszej rundy działania Ścieżka Smart, na który przewidzianych jest rekordowy budżet wynoszący powyżej 5 mld zł. Warto sprawdzić, z jakich modułów powinny składać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach tego działania.

Zielona energia w gospodarstwie

Nawet 150 000 zł dofinansowania dla gospodarstwa rolnego w ramach działania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" na inwestycje związane z zakupem i montażem urządzeń wytwarzających energie ze źródeł odnawialnych oraz poprawę efektywności energetycznej.

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to nowe działanie, które ma na celu wsparcie firm chcących zrealizować inwestycję mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Pierwszy nabór rusza już 6 czerwca 2023 roku, a przewidziana alokacja działania to blisko 700 mln zł.

Kredyt technologiczny FENG

Już 9 marca 2023 roku zostanie ogłoszony nabór do kolejnego konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dla nowej perspektywy 2021-2027. Jest to kontynuacja działania realizowanego już wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oczywiście chodzi o Kredyt na innowacje technologiczne (2.32), którego głównym celem jest wspieranie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Ścieżka SMART - nowa propozycja dla przedsiębiorstw

Znamy już harmonogram naborów zaplanowanych na 2023 rok w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027). Budżet FENG to blisko 7,9 mld euro, ponad połowa tej kwoty czyli 4,36 mld euro została przeznaczona na ścieżkę SMART — nowe rozwiązanie wspierające projekty B+R+I.

Harmonogram konkursów FENG na 2023 rok

Znamy już harmonogram programu FENG na 2023 roku. Pierwsze konkursy kierowane do przedsiębiorstw zostaną ogłoszone już na początku lutego i w tym miesięcy również rozpocznie się nabór. Warto się pospieszyć, ponieważ aktualna formuła konkursów daje liczne możliwości wykorzystania dotacji.

Piąta odsłona konkursu w programie INFOSTRATEG

19 grudnia 2022 roku został ogłoszony przez NCBiR piąty konkurs w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”

Nowy konkurs dla firm z województwa mazowieckiego

Już 2 styczniu 2023 roku rozpoczyna się nabór do konkursu, w ramach którego będzie możliwa rozbudowa firmy o nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Nawet 2 mln PLN na innowacje dla firm z województwa łódzkiego

29 grudnia 2022 roku rozpocznie się nabór do konkursu organizowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie jest dedykowane dla przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego i posiadających statut MŚP.

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego — nowy konkurs

39 mln PLN ma wynieść budżet nowego konkursu, który jeszcze w listopadzie zostanie ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nabór będzie prowadzony w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, a na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów lub świadczenia usług – w tym ekoinnowacji.

Zapraszamy na targi Warsaw Industry Week

W dniach 7-9 listopada 2022 roku w Ptak Warsaw Expo odbędą się Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week, w których będziemy mieli przyjemność uczestniczyć w charakterze wystawcy. W imprezie weźmie udział ponad 300 wystawców, a w czasie jej trwania odbędziecie się wiele ciekawych konferencji i prelekcji na temat najnowszych trendów w przemyśle.

Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe nabór rusza już 19 października

Po raz ostatni w tym roku rusza nabór wniosków do konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe, który prowadzony jest przez NCBiR. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, którego zakres obejmuje cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu i cyfrowe technologie kreacyjne.

ROBOGRANT – dotacja na robotyzację dla przemysłu meblarskiego

ROBOGRANT to pilotażowy program, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z polskiej branży meblarskiej. Nabór wniosków rusza już 8 listopada i ma potrwać do 6 grudnia 2022 roku, ale w przypadku dużego zainteresowania PARP zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru.

Fundusze dla Polski Wschodniej docierają na Mazowsze

Właśnie został ogłoszony nowy program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, którego głównym celem jest przyspieszenie i utrwalenie rozwoju tych regionów. Nowością jest fakt, że z programem zostało objęte oprócz pięciu województw regionu również znaczna część województwa mazowieckiego. Wartość budżetu tego programu to blisko 2,7 mld euro.

Nawet 15 mln zł dofinansowania na inwestycje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października 2022 roku rozpoczyna nabór do wniosków do konkursu dedykowanego dla firm MŚP, w ramach którego może uzyskać do 50% dofinansowania na inwestycje związane z m.in. budową, remontem i rozbudową budynków, w których prowadzona jest działalność, zakupem maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

7,9 mld euro, które może trafić do Ciebie

Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy program krajowy dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to 7,9 mld euro, które trafi do polskich firm. Program dedykowany jest do podmiotów należących do grupy MŚP, dużych przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Nabór do NUTRITECH trwa do 30 listopada 2022 roku

Zakończenie naboru do I konkursu NUTRITECH — żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, początkowo było planowane na 30 września 2022 roku, ale właśnie data ta została przesunięta i wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Warto sprawdzić, jakie są główne założenia i warunki.

Dotacja na inwestycje dla MŚP

Już 7 września 2022 roku ruszył nabór w ramach Osi Priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które w ostatnim roku odnotowały spadek przychodów. Wartość wsparcia wynosi do 300 tys. PLN, a poziom dofinansowania to 85%

Dotacja z Urzędu Pracy m. st. Warszawy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W terminach od 05 do 09 września oraz od 10 do 14 października można składać wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a więc obecnie osoby składające wniosek mogą ubiegać się o kwotą 37 411 zł.

Nawet 500 tys. zł dofinansowania do zakupy koparki lub ciągnika

Do 21 października 2022 roku został przedłużony nabór wniosków prowadzony przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do 500 tys. zł z przeznaczeniem m. in. na zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, urządzeń i maszyn przeznaczonych do kopania i utrzymania zbiorników melioracyjnych oraz wyposażenie mające na celu wykorzystanie technologii cyfrowych w procesach związanych z działalnością rolniczą i poza rolniczą.

Dotacja na inwestycje dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego

W dniu 26 lipca 2022 roku został ogłoszony nabór do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które negatywnie zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie.

Wdrożenie innowacji przez MŚP dla firm z Polski Wschodniej

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze do 5 sierpnia 2022 r. prowadzi nabór wniosków do konkursu w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Polska Wschodnia.

HYDROSTRATEG - konkurs na innowacje związane z poprawą efektywności wykorzystania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce

NCBiR już 18 lipca rozpoczyna nabór wniosków do konkursu w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Wartość dofinansowania projektów wynosi od 3 mln do 25 mln zł.

Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Na koniec lipca 2022 roku zostało zaplanowane ogłoszenie konkursu kierowanego do MŚP z województwa łódzkiego, który dotyczy inwestycji polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

ROBOGRANT — dofinansowanie dla firm produkcyjnych

Robogrant to bezzwrotny instrument finansowy wpierający robotyzację i automatyzację przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Wielkość dofinansowania wyniesie do 85%, a wartość projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania to 1 mln zł.

NUTRITECH żywienie w świetle nowych wyzwań społecznych i klimatycznych

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna 30 czerwca nabór wniosków do konkursu dedykowanego dla mikro-, małych, średnich oraz dużych firm. W ramach działania można pozyskać dofinansowanie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

GOSPOSTRATEG — społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

IX konkurs Gospostrateg, w ramach którego dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie). Czas przeznaczony na realizację projektu do 36 miesięcy.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

Internacjonalizacja MŚP to konkurs mający na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dotacja ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dotacja od ZUS jest kierowana dla firm MŚP oraz dużych z przeznaczeniem na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close