Aktualne nabory wniosków

Programy Ogólnopolskie

PARP

Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program ściśle związany ze wzrostem innowacyjności. W założeniach POIR znajduje się zwiększenie jakości badań oraz ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Działania POIR mają na celu zapewnienie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

NCBR

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Programy Regionalne

Znajdź program dla Twojego województwa

Graficzna Mapa Polski, po kliknięciu na województwo przenosi nas na nabory z konkretnego województwa
Przewiń do góry