FB Ln Ln
down

 

ZUS dofinansowanie BHP 2023 - Skontaktuj sie z ekspertem, uzupełnij formularz na dole strony! 

Dofinansowanie w wysokości od 10 000 do 300 000 zł jest już dostępne dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich firmach. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć zasady programu, wyjaśnimy, czy twoje przedsiębiorstwo może otrzymać dotacje zus bhp oraz odpowiemy na najczęściej zadawane pytania.

 

Spis treści:

 1. Dofinansowanie ZUS BHP  na rok 2023 - informacje
 2. W jakich działaniach ZUS wesprze twoja firmę
 3. Jak uzyskać dofinansowanie ZUS BHP?
 4. FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

Dofinansowanie ZUS BHP  na rok 2023


Zakład ubezpieczeń społecznych ogłasza konkurs na dofinansowanie projektu dla działalności gospodarczej na poprawę warunków pracy oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. Dotacje ZUS przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy chcą podnieść poziom ochrony zdrowia i życia swoich pracowników, a zarazem zmniejszyć ilość wypadków przy pracy.

Łączny poziom dofinansowania ZUS dla działań inwestycyjnych projektu wynosi do 80% wartości inwestycji dla działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania przez zakład ubezpieczeń społecznych wynosi do 300 000 zł. Dofinansowanie projektu jest bezzwrotne, a z formy takiego finansowania może każda firma, która nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Łączny poziom dofinansowania jest zależny od inwestycji oraz mieści się w przedziale 10 000 zł - 300 000 zł. Możliwe jest również dofinansowanie jednoosobowej działalności. Każda forma prawna podlega dofinansowaniu, o ile nie otrzymała dofinansowania w przeciągu 3 lat. Z możliwości inwestycyjnych projektu skorzystać może firma z sektora MŚP, jak i duża spółka:


 

zus bhp

 

*1000 zł to limit na usługi doradcze w ramach dotacji ZUS BHP

 

Z Konkursu "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy" skorzystało już wiele firm. Wypłata dofinansowania zus nie ogranicza się tylko do firm produkcyjnych! Udział w konkursie wiąże się z wypełnieniem oświadczeń oraz wniosków jednak ilość dokumentacji może okazać się przytłaczająca.

 

W jakich działaniach ZUS wesprze twoją firmę

Dotacje z ZUS BHP na rok 2023 przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Możesz wykorzystać je na usprawnienie stanu technicznego maszyn i urządzeń w swojej firmie. Dostępne są dotacje ZUS na różnego rodzaju inwestycje oraz projekty doradcze. W ramach projektu dofinansowaniu podlegają przede wszystkim:

 • Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • Środki ochrony indywidualnej.

 

Należy pamiętać, że podane powyżej są to tylko przykłady. Jeżeli masz inny pomysł na poprawę warunków pracy, a chciałbyś otrzymać pomoc w działaniach inwestycyjnych, skontaktuj się z nami  - sprawdzimy, czy twój pomysł ma szansę otrzymać dofinansowanie ZUS.

Najważniejsze, żeby zgłoszony konkurs dotyczył ograniczenia jednego z negatywnych czynników wpływających na warunki pracy takich jak: czynniki chemiczne, biologiczne, mechaniczne, poprawę mikroklimatu, redukcję hałasu, a także redukcję obciążenia fizycznego oraz promieniowań na stanowiskach pracy.

 

zus dofinansowanie bhp

 

Jak uzyskać dofinansowanie ZUS BHP?

Aby uzyskać dotacje w zakupie urządzeń służących poprawie warunków pracy, należy złożyć wniosek do funduszu ubezpieczeń społecznych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest kompletne przygotowanie projektu oraz opisanie działań. Wnioski są jednak często odrzucane przez błędy formalne - przez co firma może nie otrzymać subwencji.

Specyfika programu ZUS może wymagać skorzystania z pomocy specjalistów, którzy posiadają niezbędne doświadczenie w odpowiednim podejściu do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami regulaminu.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na dole strony, dzięki któremu dowiesz się jak otrzymać dofinansowania działań inwestycyjnych, ustalimy szacowaną wartość projektu oraz otrzymasz ekspercką pomoc w realizacji i pozyskaniu funduszy.

 

dofinansowanie zus bhp forum

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 • Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?
 • Wniosek  o dofinansowanie może złożyć każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki: 
 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie  znajduje  się  w  stanie  upadłości,  pod  zarządem  komisarycznym,  w  toku  likwidacji postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

 • Czy można składać wniosek prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniając pracowników?
 • Tak.  Warunkiem  jest  odprowadzanie  za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

 • Czy w Konkursie mogą wziąć udział instytucje kultury samorządu województwa, które nie posiadają własnych obiektów? (np. na zasadzie użyczenia lub wynajmu)
 • Tak, o ile spełniają warunki opisane w „Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie”.

 

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w Konkursie?
 • Tak, o ile spełniają warunki opisane w „Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie”.

 

 • Czy  ekspert  przyjeżdża  do  firmy,  żeby  przeprowadzić  ocenę  merytoryczną i zdecydować, czy projekt otrzyma ocenę pozytywną, czy negatywną?
 • Ekspert przeprowadza ocenę merytoryczną wniosku na podstawie przesłanej  dokumentacji, jednak ZUS może wysłać pracownika/eksperta w celu wizyty monitorującej.

 

 • Czy przedsiębiorca, który korzysta z programów dofinansowań i  realizuje  obecnie  projekt  z udziałem  innych instytucji pośredniczących, np. PARP, może ubiegać się i otrzymać dofinansowanie w ramach Konkursu ZUS BHP?
 • Uczestnictwo  przedsiębiorcy  w innych   projektach   czy   programach, np. z PARP, nie   stanowi przeszkody do wzięcia udziału w konkursie ZUS pod warunkiem, że dofinansowanie z różnych źródeł nie będzie dotyczyło zakupu tego samego przedmiotu lub urządzenia.

 

 • Czy  został  określony  minimalny  czas  opłacania  składek,  żeby  móc  przystąpić  do Konkursu?
 • Nie został określony minimalny czas opłacania składek na ww. ubezpieczenia, aby wnioskodawca mógł przystąpić do Konkursu.

 

Jeżeli masz jakieś inne pytania, chętnie na nie odpowiemy!

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close